ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามข้อมูลความต้องการในการรับสนับสนุนอินเทอร์เน็ตสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนออนไลน์(Online)
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 64
ด่วน!!! แถลงการณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น(โนนหนองวัด)
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
ด่วน!!! แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ขออนุญาตแจ้งผู้ปกครอง ให้ท่านเข้าไปดูรายชื่อนักเรียนของท่านตามประกาศที่แนบมาพร้อมกันนี้
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู รอบ 2
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64
ประการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู ประจำปีงบประมาณ 2564
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 64
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564 รอบ 3
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบ2)
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 64
เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 64