ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ !! การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 2
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
ประกาศ !! การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) จำนวน 1 อัตรา (วิชาเอกศิลปะ) ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกศิลปะ
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 2 อัตรา
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 65
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 65
ประกาศ!! รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 6 อัตรา
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
ประกาศ แจ้งปิดการเรียนการสอน วันที่ 21-22 กรกฏาคม 2565
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศให้ผู้มีรายชื่ออันดับสำรอง 1-34 ของกลุ่มนักเรียนทั่วไป มารายงานตัว
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
ประกาศ !! โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น(โนนหนองวัด) เรื่อง แจ้งเลื่อนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 65